La necessària reforma de la Llei d’Estrangeria

Donada la urgència de la necessitat, i sense renunciar a una reforma en profunditat de la legislació d’estrangeria, la Taula de Ciutadania i Immigració demana al Govern de l’estat que reformi immediatament el reglament de la llei d’estrangeria.

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/387734/taula-ciutadania-immigracio-demana-lestat-reforma-urgent-del-reglament-llei-destrangeria-joves-extutelats-tinguin-permis-treball-als-18-anys

Compartir a les Xarxes Socials
Facebook
Twitter
Email
Print

Deixa un comentari