Interacció

Espai d'interacció

EL Blog Història i memòries d’immigració ha arribat a les 14.000 visites!!!

Visites al Blog Inici Blog novembre 2017. Nombre visites 2017: 444 Nombre visites 2018: 12.936 Total visites: 13.380

D’ara endavant

L’objecte inicial d’aquest Blog era la publicació en capítols de la meva Tesi doctoral De Pedro Martínez a Sabadell: l’emigració una realitat no exclusivament econòmica.