Responsabilitat col.lectiva envers les persones refugiades

Responsabilitat col·lectiva envers les persones refugiades

Un article de Maria Eugenia Gay, a l’Ara

“No podem oblidar que la superació dels grans reptes globals que com a societat afrontem només serà possible mitjançant una resposta socioeconòmica inclusiva com a forma de lluitar contra la propagació de la pandèmia, però molt particularment com un arma poderosa per superar els discursos discriminatoris basats en la por, el desconeixement i la irracionalitat, que ens allunyen dels ideals comuns que caracteritzen tots els pobles i nacions d’acord amb els valors de la igualtat, la justícia i la pau social”.

 

https://www.ara.cat/opinio/maria-eugenia-gay-responsabilitat-colectiva-envers-persones-refugiades_0_2474152730.html