Notícies

Notícies

Avui dia de les persones migrants

En el món actual, amb la globalització, els avenços en les comunicacions i el transport, el nombre de persones que volen mudar-se a altres llocs

Model econòmic i migracions globals

Demà 28 novembre 2017 Model econòmic i migracions globals Conversa amb Pau Baizán i Giorgos Kallis Després de la fi del món Els professors d’investigació