“Immigració en temps de Covid-19”. Anuari d’Immigració CIDOB 2020

En aquesta edició de l’Anuari CIDOB d’Immigració (data de publicació:02/2021autor:Joaquín Arango, Blanca Garcés, Ramón Mahía i David Moya dir.), s”analitzen els efectes de la pandèmia de COVID-19 en les polítiques d’immigració, mobilitat humana i migracions, tractant principalment amb Espanya, però també amb Europa i, en menor mesura, amb Amèrica Llatina i els Estats Units. L’anàlisi se centra en els efectes de la pandèmia en la població estrangera que viu al nostre país, especialment en l’àmbit laboral i pel que fa a les seves condicions de vida, en el sector sanitari, en el treball domèstic i de cures i en els treballadors de temporada agrícola. A més, més enllà del context de la pandèmia, l’Anuari aprofundeix en una sèrie de temes específics, com l’emigració de joves universitaris espanyols, sindicats mixtos i refugiats LGTBI.

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/anuario_de_la_inmigracion_en_espana/inmigracion_en_tiempos_de_covid_19_anuario_cidob_de_la_inmigracion_2020

Compartir a les Xarxes Socials
Facebook
Twitter
Email
Print

Deixa un comentari