3. Espai d’interacció: correcció d’errors

  Una de les persones amb la que estic mantenint més correspondència és l’Antonio Quesada. Està molt documentat sobre aspectes de la historia de Pedro Martínez de manera que em pot ajudar molt per corregir … seguir

Qui és ciutadà o immigrant en un país ?

  Chandran Kukatlas, catedràtic de Teoria Política ens avisa, amb l’excusa de la gestió migratoria, els estats restringueixen les llibertats de tothom: el control no s’acaba; comença a la frontera. http://www.lavanguardia.com/lacontra/20180212/44726419028/los-inmigrantes-compiten-sobre-todo-con-otros-inmigrantes.html