Capítols

14. Xifres, teories i reflexions

Xifres, teories i reflexions De Pedro Martínez a Sabadell: l’emigració una realitat no exclusivament econòmica. 1920-1976. Angelina Puig i Valls L’objecte de recerca de la

10. La feina i el treball de les dones

La feina i el treball de les dones De Pedro Martínez a Sabadell: l’emigració una realitat no exclusivament econòmica. 1920-1976. Angelina Puig i Valls  

9. La llarga postguerra

La llarga postguerra De Pedro Martínez a Sabadell: l’emigració una realitat no exclusivament econòmica. 1920-1976. Angelina Puig i Valls El retorn dels propietaris: Repressió i