Artícles

Nosaltres érem els immigrants

Nosaltres érem els immigrants: http://www.lavanguardia.com/internacional/20180702/45469634900/migrantes-europa-mundo-llegan-sin-llegar-fuimos-millones-trasfondo.html?utm_source=newsletters&utm_medium=email&utm_campaign=internacional&utm_term=20180702&utm_content=listado-de-noticias-de-la-seccion-de-internacional    

Qui és ciutadà o immigrant en un país ?

  Chandran Kukatlas, catedràtic de Teoria Política ens avisa, amb l’excusa de la gestió migratoria, els estats restringueixen les llibertats de tothom: el control no