Títol del dibuix de Shamsia Hassani: Immigració / migració

https://www.facebook.com/photo/?fbid=382280576613721&set=a.283445469830566&__cft__[0]=AZXQwefOwH5HiXfGJhJMEP_XyNJ7CsSvgp5yGxncLbiGh1s5cNL6KmiwPSKEaaftQxyCM6kJoDptWIZlPBGdnUSFVhSiI3tbI6UahpS2VVrwZmRbWz7cdkhhYgPIiUbhJBhPwnjDPJXoVEIUAgJlSPtr&__tn__=EH-R Shamsia Hassani ha aconseguit un cert nivell d’èxit internacional en els últims anys. És la grafiter i artista de carrer més coneguda de l’Afganistan, famosa per la seva audaç manera de donar veu a les dones … seguir