Els invisibles. Coordinador Andreu Farràs

El dia 22 de juliol del 2020 vaig penjar una informació sobre el que podria anomenar un nou projecte d’aquest Blog: Publicar una sèrie d’articles sobre novel·les que d’una manera o altra tractin el tema … seguir

Marx et la poupée de Maryam Madjidi

  El dia 22 de juliol del 2020 vaig penjar una informació sobre el que podria anomenar un nou projecte d’aquest Blog: Publicar una sèrie d’articles sobre novel·les que d’una manera o altra tractin el … seguir

La identitat en algunes novel·les

Per una sèrie de circumstàncies darrerament he llegit algunes novel·les que, malgrat les seves diferències, tenen en comú la temàtica de la immigració o l’exili, amb la consegüent doble identitat de les i dels protagonistes, … seguir

Anuari CIDOB de la Immigració 2019

Aquest volum passa revista al panorama de la immigració i l’asil en un context electoral, com ha estat l’any 2019, ocupant-se principalment d’Espanya, però també d’Europa i, en menor mesura, dels Estats Units. L’anàlisi posa … seguir