El canvi climàtic motor de les migracions

Després d’un intens procés electoral en el nostre país s’ha parlat poc (o gens) del canvi climàtic. Tanmateix, ja en el present,  però molt més en un molt pròxim futur, el canvi climàtic serà un … seguir