13. Els anys 50 a Pedro Martínez (Segona part)

De Pedro Martínez a Sabadell: l’emigració una realitat no exclusivament econòmica. 1920-1976. Angelina Puig i Valls Els anys 50 a Pedro Martínez (Segona part) La parcel·lació de La Caldera. 1950 Pedro Martínez, 1950. La comunitat … seguir

12. Els anys 50 a Pedro Martínez (Primera part)

De Pedro Martínez a Sabadell: l’emigració una realitat no exclusivament econòmica. 1920-1976. Angelina Puig i Valls Els anys 50 a Pedro Martínez (Primera part) Més endavant veurem que va ser l’any 1950 quan van marxar … seguir

3. Espai d’interacció: correcció d’errors

  Una de les persones amb la que estic mantenint més correspondència és l’Antonio Quesada. Està molt documentat sobre aspectes de la historia de Pedro Martínez de manera que em pot ajudar molt per corregir … seguir